Kurs og opplæring


Kvalitetskontroll  og oppfølging er noe av det viktigste i vår bedrift.
For å oppnå god kvalitet for våre kunder er opplæring og oppfølging av medarbeidere av avgjørende betydning.

Og vi prioriterer det meget høyt, og bruker store ressurser på det. Opplæringen er systematisert og organisert i forhold til de ulike stillingsnivåer i bedriften. I tillegg gis det individuell opplæring etter behov.

Alle våre renholdere må minimum ha Grunnkurs i renholdsfaget før de kommer ut til våre kunder. De må kunne beherske Norsk, både muntlig og skriftlig.

Følgende kurs gis til våre ansatte :

  • Grunnkurs i Daglig renhold
  • Insta800
  • Gulvpleie og vedlikehold
  • Ergonomi
  • Lederkurs
  • Datakurs
  • HMS  innføring 40 timer