Hovedrenhold


Hovedrenhold er i dag en av de mest neglisjerte typer av renhold, men dog en av de aller viktigste. Dette er den type renhold som merkes mest på helse og miljø. Her fjernes miljøfiendtlig skitt, smuss og partikler fra vegger, tak og inventar. Vi bruker forskjellige metoder i forhold til de forskjellige materialene som overflatene har.