Vi utfører i dag daglig renhold for et stort antall  bedrifter i Oslo og omegn.

Renhold er en av de viktigste tiltakene for god trivsel i en bedrift eller en institusjon.
Det bidrar til økt trivsel, og er en stor miljøfaktor. Gjennom riktig daglig renhold vil bedriften øke sin egen produktivitet og inntjening.

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS ser det som meget viktig at det blir brukt riktige midler på de forskjellige marerialer vi rengjør, med tanke på daglig renhold også skal være en form for vedlikehold.

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS gjennomfører hyppige inspeksjoner sammen med Husøkonom eller annen ansvarlig person fra oppdragsgiver. Dette anser vi som meget viktig for å holde en høy standard på renholdet.