Torgunn Kjelsberg

Styreleder


Grunnla Snehvit Renhold 1988.
1990 ble Snehvit Renhold et aksjeselskap.

Er Styreleder og hoved aksjonær i Centrum V. & R. AS

Espen Røise

Daglig leder


Ansatt i Snehvit Renhold AS siden Sept. 1992, overtok som daglig leder i 1998. Tidligere arbeidet i Otares og Lilleborg. Tok over som daglig leder i Centrum V. & R. AS ved oppkjøpet.

Lene Håkonsen

Driftsjef


Jobbet i Snehvit Renhold AS siden Juli 1999,som kvalitetsansvarlig.
Overtok stillingen som Driftsjef  i September 2001. Er i dag Driftsjef i Centrum V. & R. AS

Siva Poopalu

Leder temporær avdelingen


Arbeidet i Snehvit Renhold AS siden Februar 2000. Begynte som kvalitetsansvarlig September 2001

Rune Klevengen

Markedsansvarlig


Arbeidet i Snehvit Renhold AS siden 2010, ansvarlig for salg og markedsføring.

Våre medarbeidere

Fornøyde medarbeidere er en forutsetning for at Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS skal fremstå som en seriøs bedrift og sikre fortsatt vekst. Dette stiller store krav til ledere på alle nivå. Vi har som ambisjon at det skal være attraktivt å jobbe i Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS og at man skal være stolt av å jobbe hos oss. Våre medarbeidere skal føle tilknytning til bedriften og vel tatt vare på. Og alle våre medarbeidere MÅ ha minimum ha grunnkurs i renholdsfaget.

Personalpolitikk

Personalpolitikken skal fungere som et redskap for å tiltrekke oss, videreutvikle og holde på de rette medarbeiderne i bedriften. Dette er en høyt prioritert oppgave og skal på samme måte som HMS-arbeidet - gjennomsyre alle aktiviteter.

Våre medarbeidere er bedriftens viktigste ressurs og det er gjennom dem at bedriften har mulighet til å videreutvikle seg og å vokse. Et godt bidrag til dette er vår gode kontakt mellom bedriftens ledere og våre øvrige medarbeidere.

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS ønsker å satse på våre servicemedarbeidere. Vi ønsker å tilby dem renholdsoppdrag på tilnærmet full tid, vi ønsker å satse på flere kontrakter på dagtid og gjøre våre medarbeidere til bevisste medarbeidere og som føler støtte fra sine ledere. Bedriften arbeider tett sammen med vår bedriftshelsetjeneste med hensyn til opplæring av ledere og servicemedarbeidere innenfor ergonomi. I tillegg arbeider vi systematisk med hensyn til å redusere sykefraværet. Det har de siste årene vært på mellom 3- 4 %, noe vi mener er meget lavt tatt i betraktning det generelt høye sykefraværet landet forøvrig.

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS ønsker å involvere seg og bry seg om våre medarbeidere og fremstå som en god arbeidsgiver.