Vi skaper trivsel
for våre omgivelser


Kundetilpassede renholdstjenester til
næringslivet og offentlig sektor


Ta kontakt med oss i dag


Centrum Vinduspuss og Rengjøringsbyrå AS har siden det ble stiftet i 1918 vokst sakte men sikkert til i dag å telle 180 ansatte. Kvalitet til våre kunder har hele tiden vært vårt kjennemerke. For å få til dette gjennomfører vi hyppige kurser for våre ansatte slik at de hele tiden er i stand til å yte våre kunder det aller beste innen rengjøring. Vi har gode referanser.

Vi gjennomfører hyppige kurser som går på innføring i og bruk av rengjøringskjemikalier, rengjøringsutstyr, hygiene vedr. renhold samt praktisk renhold og Insta800.

Alle våre renholdere gjennomfører grunnkurs for renhold i opplæringsperioden.Vi ser det som meget viktig at det blir brukt riktige midler på de forskjellige materialer vi rengjør, med tanke på at daglig renhold også skal være en form for vedlikehold.

Vi er også medlem av Virke(Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon )

Vi gjennomfører hyppige inspeksjoner sammen med husøkonom eller annen ansvarlig person fra oppdragsgiver. Dette anser vi som meget viktig for å holde en høy standard på renholdet. Vi har også en forsikring i på inntil 10 mill. om uhellet skulle være ute. Dette for å trygge kunden.

Vi er medlem av bedriftshelsetjeneste som arbeider med forebyggelse av arbeidsrelaterte helseplager samt fremme helse og trivsel.


Vi er et offentlig godkjent rengjøringsbyrå!

Centrum Vinduspuss og
Rengjøringsbyrå AS
Status: Godkjent
Navn: Centrum Vinduspuss
og Rengjøringsbyrå AS
Organisasjonsnummer: 911022346
Adresse: Schweigaardsgt. 34 F
Avdelinger:

0191 OSLO

Informasjon til kjøpere av renholdstjenester:

  • Fra 1. desember 2012 er det ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i registeret.
  • Det er lovlig å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomhet som har sin søknad «under behandling». Dette gjelder også etter 1. desember 2012.
  • Arbeidstakere i virksomheter som har søkt om godkjenning vil få ID-kort først når virksomheten er godkjent av Arbeidstilsynet.